background
implicate
poza
poza
rucsac
rucsac
pagina
logo
Team
Team
Route
Route
About
About
separatoare

Peisajele lui Ion Andreescu

VN:F [1.9.3_1094]
Rating: 4.8/5 (4 votes cast)

A trăit puțin, dar a lăsat în urma sa comori neprețuite pentru pictura românească. Datorită firii sale sensibile și meditative, artistul a preferat să redea chipuri grave de țărani, margini de sat cu case umile și stinghere, păduri desfrunzite și peisaje solemne de iarnă. Este vorba de Ion Andreescu, pictorul a cărui viziune artistică a anticipat Postimpresionismul în arta românească.

Broboada roșie

Ion Andreescu (1850-1882) a fost tovarăș de generație cu Nicolae Grigorescu. Biografia sa este săracă în evenimente spectaculoase, deoarece s-a stins din viață prematur, la numai 32 de ani. Deși s-a născut la București, a petrecut o mare parte din timp la Buzău, atingând maturitatea artistică având drept călăuză opera lui Grigorescu. Nu a călătorit foarte mult, nu a vizitat muzee, ci a ascultat doar de glasul conștiinței și temperamentului său. La 29 de ani a primit o bursă la Paris, stabilindu-se la Barbizon, pictând în aer liber alături de alți mari artiști.

Spre deosebire de Nicolae Grigorescu, care a redat pe pânză țărani veseli, lipsiți de grija zilei de mâine, peisaje senine și liniștite de țară, Ion Andreescu s-a concentrat asupra chipurilor de țărănci palide, îngândurate, purtând haine sobre, fără podoabe și costume populare pitorești, impresionându-l peste măsură oamenii simpli și necăjiți. Profilul țărăncilor răsare cu gravitate din basmaua sau marama țărănească, făcând perceptibilă tristețea sfâșietoare, dezamăgirea sau puterea caracterului de a suporta vicisitudinile existenței.

Drum de țară

Adevărata sa vocație o constituie însă peisajul, artistul alegând motive potrivite cu firea sa austeră, inspirându-se din periferiile și împrejurimile Buzăului, care îi ofereau pe atunci suficiente imagini dezolante. Astfel, Andreescu a surprins cu măiestrie atmosfera tristă a satului românesc de câmpie din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Motivele pictate de el sunt în primul rând „marginile de sat” cu câteva case dărăpănate, fără zăplazuri, fără prea multă vegetație în jur, încărcate vara în praf, toamna în glod și străjuite iarna de nămeți. Același aspect sordid îl prezintă și forfota pestriță a târgurilor.

Iarna în pădure

Pădurea pictată de Andreescu ne apare în toată splendoarea ei. Spre deosebire de Grigorescu, artistul preferă să redea toate anotimpurile, inclusiv iarna. Peisajele sale de iarnă surprind acea liniște profundă ce intervine după ce a nins abundent, când albul imaculat al zăpezii acoperă totul, purificând nu numai aerul, ci întreaga fire. Cerul este un alt element care impresionează în picturile lui Andreescu. Impresia de infinit, de grandios este accentuată de ritmul compozițional, de unghiul de vedere ales, de coloritul sobru, gradat subtil și de pasta densă pusă de o mână viguroasă.

Lucrările realizate în Franța denotă o mai bună știință a compoziției și un plus de rafinament coloristic. Ca sentiment, artistul reușește să își înnăbușe tristețea, rămânând însă la fel de recules în fața naturii. Locul dezolării îi ia liniștea, contemplarea senină, echilibrul sufletesc.

Marile progrese realizate în Franța au fost puse în evidență de prima și ultima sa expoziție de la București. Artistul a expus acolo și un Autoportret, mărturie a suferinței ce îi prevestea sfârșitul.

Poze preluate: Broboada roșie, Drum de țară, Iarna în pădure

ANCA

Anca Leu

Corespondent în “istoria artei”

anca@freebird.ro

Peisajele lui Ion Andreescu, 4.8 out of 5 based on 4 ratings

Post to Twitter Post to Facebook

Leave a Reply

Supporters
Supporters
Sponsors
Sponsors
Contact
Contact
Photo
Photo
Movie
Movie
Copyright
Copyright